Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Povijest: istraživački smjer: ranonovovjekovna povijest - jednopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Vjeran Kursar, Kursar, Vjeran; Blažević, Zrinka; Petrić, Hrvoje; Štefanec, Nataša; Šarić, Marko; Jurin Starčević, Kornelija; Sikirić Assouline, Zvjezdana
kolegij: Diplomska radionica I. - ranonovovjekovna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 7
pon 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Petrić
kolegij: Habsburška Monarhija: imperijalna baština
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 12:30-13:15 dvorana A202 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zrinka Blažević
kolegij: Historijska antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-16:15 dvorana A201 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branimir Janković, Janković, Branimir; Tomašegović, Nikola
kolegij: Historiografija i nacionalizam
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:00-14:45 dvorana A201 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikola Anušić
kolegij: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 17:00-17:45 dvorana A202 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline
kolegij: Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivo Goldstein
kolegij: Josip Broz Tito
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-17:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivica Šute
kolegij: Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:00-09:30 dvorana D6 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Šarić
kolegij: Kulturna povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-11:45 dvorana A202 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Koren
kolegij: Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 12:30-13:15 dvorana A201 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nataša Štefanec
kolegij: Politička povijest
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:00-17:45 dvorana A201 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić
kolegij: Poljska u 19. i 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Filip Šimetin Šegvić
kolegij: Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 17:00-18:30 dvorana A201 - predavanje
čet 18:30-20:00 dvorana A201 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić
kolegij: Povijest međunarodnog komunističkog pokreta
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 09:30-11:00 dvorana A202 - predavanje
čet 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
čet 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tvrtko Jakovina
kolegij: Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A001 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Iskra Iveljić, Tomašegović, Nikola
kolegij: Problemi hrvatske moderne
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-17:00 dvorana A202 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31