Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Portugalski jezik - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Nina Lanović
kolegij: Europski, brazilski i afrički portugalski
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:00-15:30 dvorana A218 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nikica Talan
kolegij: Fernando Pessoa
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 18:30-20:00 dvorana A228 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Gorana Bikić-Carić
kolegij: Lingvistika za romaniste
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 15:30-16:15 dvorana A102 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gorana Bikić-Carić
kolegij: Poredbena romanska lingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-17:45 dvorana A311 - predavanje
uto 17:45-18:30 dvorana A311 - seminar
nastavnici: dr. sc. Nina Lanović
kolegij: Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 10:15-11:45 dvorana F316 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31