Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Poljski: lingvistički smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Ivana Maslač, Małgorzata Vražić
kolegij: Poljske jezične vježbe I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A124 - vježbe
sri 11:00-12:30 dvorana A312 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ivana Vidović Bolt, Miroslav Hrdlička
kolegij: Sociolingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 17:45-18:30 dvorana A306 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A306 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miroslav Hrdlička
kolegij: Suprasintaksa
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 19:15-20:45 dvorana A306 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31