Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Poljski: kulturološki smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Filip Kozina, Sandra Banas
kolegij: Adam Mickiewicz
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 14:45-15:30 dvorana A312 - predavanje
čet 15:30-16:15 dvorana A312 - seminar
nastavnici: Ivana Maslač, Małgorzata Vražić
kolegij: Poljske jezične vježbe I
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A124 - vježbe
sri 11:00-12:30 dvorana A312 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Filip Kozina
kolegij: Suvremeni poljski roman
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 12:30-13:15 dvorana A217 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A217 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31