Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Pedagogija - jednopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, u mirovini, Vahtar Dorijan
kolegij: Obrazovanje za ljudska prava i građanstvo
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A227 - seminar
sri 20:00-21:30 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Blažević Simić, Livazović Goran
kolegij: Pedagogija slobodnog vremena
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A226 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana A226 - seminar, grupa 1
pet 15:30-17:00 dvorana A227 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Ana Širanović
kolegij: Prava djeteta u odgoju i obrazovanju
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana A226 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A226 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivan Markić
kolegij: Školski i razredni menadžment
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A226 - seminar, grupa 1
uto 17:00-18:30 dvorana A226 - seminar, grupa 2
čet 20:00-21:30 dvorana A227 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivan Markić, Kapac Vilmica
kolegij: Upravljanje i autonomija škole
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A226 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A227 - seminar, grupa 1
pon 15:30-17:00 dvorana A227 - seminar, grupa 2

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31