Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Nizozemski jezik i književnost - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: NAKNADNO U SEMESTRU
kolegij: Sociolingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
virtualno dvorana virtualno - predavanje
virtualno dvorana virtualno - predavanje
nastavnici: Maarten Rombouts
kolegij: Suvremeni nizozemski jezik IX
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A228 - vježbe
pet 09:30-11:00 dvorana A307 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Toni Bandov
kolegij: Uvod u afrikaans
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-15:30 dvorana A307 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31