Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Nizozemski jezik i književnost - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Maarten Rombouts
kolegij: Nizozemski kolonijalizam
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A215 - predavanje
nastavnici: Maarten Rombouts
kolegij: Suvremeni nizozemski jezik VII
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A311 - vježbe
pet 11:00-12:30 dvorana A307 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31