Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Lingvistika: smjer opća lingvistika - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Bertoša, Mislava; Krsnik, Davor
kolegij: Analiza diskursa
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-09:30 dvorana A113 - predavanje
pet 08:45-09:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Šojat
kolegij: E-leksik
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana A113 - predavanje
pet 11:00-11:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Indoeuropska mitologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić
kolegij: Jezične tehnologije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
sri 12:30-13:15 dvorana A205 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martina Sekulić Sović
kolegij: Jezični poremećaji
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje
pon 15:30-16:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Simeon, Ivana
kolegij: Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 13:15-14:45 dvorana A113 - predavanje
pet 14:45-15:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivna sintaksa i semantika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A113 - predavanje
uto 11:00-11:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Sekulić Sović, Martina
kolegij: Metode psiholingvističkih istraživanja 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 13:15-14:45 dvorana A113 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marin Andrijašević
kolegij: Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - srednjovelški
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:45-19:15 dvorana A113 - predavanje
čet 19:15-20:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Božo Bekavac
kolegij: Statističke metode u lingvistici
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana Knjiznica I.kat - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31