Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Irena Bratičević
kolegij: Latinska rukopisna baština novovjekovnog Dubrovnika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:45-13:15 dvorana A208 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31