Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Judaistika

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl
kolegij: Odabrane teme iz judaistike: moderni židovski identiteti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 12:30-14:00 dvorana A315 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Neven Jovanović
kolegij: Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana A315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tatjana Paić Vukić, Milica Sturz
kolegij: Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:45-15:30 dvorana A128 - predavanje
pon 15:30-17:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 1
čet 18:30-20:00 dvorana A111 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Naida-Mihal Brandl, Kusin, Igor
kolegij: Povijest hebrejskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 17:00-18:30 dvorana A315 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31