Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Književno - interkulturni i jezično - književni smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić, dr. sc. Anita Peti Stantić; dr.sc. Ivana Bašić
kolegij: Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:45-10:15 dvorana A123 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana D1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Dubravka Bogutovac, Ivica Baković
kolegij: Poetika Miloša Crnjanskog
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić
kolegij: Pragmatika južnoslavenskih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić, Jelena Tušek
kolegij: Semantika južnoslavenskih jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-11:45 dvorana A102 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A102 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Slovenski povijesni roman u južnoslavenskom kontekstu
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 15:30-16:15 dvorana A302 - predavanje
sri 16:15-17:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marijana Bijelić
kolegij: Suvremena bugarska književnost
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:00-14:45 dvorana A001 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Suvremeni bugarski jezik (morfosintaksa)
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-10:15 dvorana A302 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Suvremeni makedonski jezik (morfosintaksa)
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-13:15 dvorana C020 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana C020 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić
kolegij: Suvremeni slovenski jezik (morfosintaksa)
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-11:45 dvorana A302 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Evelina Grozdanova
kolegij: Tečaj bugarskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pet 14:00-15:30 dvorana A124 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver
kolegij: Tečaj makedonskog jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 11:00-12:30 dvorana A302 - vježbe
nastavnici: Simona Gotal
kolegij: Tečaj slovenskoga jezika 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:00-15:30 dvorana A302 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31