Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Informacijske znanosti: muzeologija i upravljanje baštinom - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Darko Babić
kolegij: Marketing baštine
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A308 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Babić
kolegij: Upravljanje baštinom
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 15:30-17:00 dvorana A104 - predavanje
uto 17:00-18:30 dvorana A104 - seminar
nastavnici: dr. sc. Žarka Vujić
kolegij: Upravljanje u muzejima
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 16:15-17:00 dvorana A308 - predavanje
čet 17:00-17:45 dvorana A308 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31