Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Indologija - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ivan Andrijanić
kolegij: Indologija - metode, područja, pomagala, zadatci 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 18:30-20:00 dvorana A313 - predavanje
nastavnici: Katarina Katavić
kolegij: novoindijsko jezikoslovlje 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana A216 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31