Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Hungarologija - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Gabriella Kiss
kolegij: Jezične i prevoditeljske vježbe III.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A217 - vježbe
pet 09:30-11:00 dvorana A217 - vježbe

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31