Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Hungarologija - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Sandor Bene, Mann, Sekso Milković
kolegij: Hrvatsko-mađarske književne veze
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 11:00-11:45 dvorana A204 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A204 - seminar
nastavnici: Gabriella Kiss
kolegij: Jezične i prevoditeljske vježbe I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana A217 - vježbe
pet 11:00-12:30 dvorana A217 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi
kolegij: Kontrastivni morfosintaktički opis mađarskog jezika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 15:30-16:15 dvorana A217 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A217 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sandor Bene, Bene, Mann
kolegij: Tokovi i autorske poetike 19. st. u mađarskoj književnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-09:30 dvorana A217 - seminar
čet 16:15-17:45 dvorana A128 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31