Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Fonetika: smjer govorništvo - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Sanja Jurić, Klemenčić
kolegij: Didaktika (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A227 - seminar, grupa 2
pon 14:00-15:30 dvorana A229 - seminar, grupa 3
pon 15:30-17:00 dvorana A229 - seminar, grupa 4
uto 08:00-09:30 dvorana D7 - predavanje
uto 09:30-11:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Marko Liker, dr. sc. Jelena Vlašić Duić
kolegij: Akustička fonetika - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-18:30 dvorana B315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Arnalda Dobrić, dr. sc. Nadja Runjić
kolegij: Audiologija i spaciocepcija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 13:15-14:45 dvorana B320 - predavanje
pet 14:45-16:15 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Diana Tomić, Davor Šušković, dipl. ing, Ivana Šušković, prof., Marijana Tuta Dujmović, prof.
kolegij: Audiotehnika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana B320 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Gabrijela Kišiček
kolegij: Govornička argumentacija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 10:15-11:45 dvorana B320 - seminar
uto 11:00-12:30 dvorana A209 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Liker
kolegij: Istraživanje proizvodnje govora
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana B315 - seminar
uto 15:30-16:15 dvorana B315 - vježbe
sri 10:15-11:00 dvorana B315 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Anita Skelin Horvat
kolegij: Jezici, kulture i identiteti mladih
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nastavnici: dr. sc. Jelena Vlašić Duić
kolegij: Metodika govorništva
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 08:45-10:15 dvorana B320 - predavanje
pet 10:15-11:45 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
kolegij: Metodika rada na govoru u elektroničkim medijima
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana B320 - predavanje
sri 12:30-14:00 dvorana B320 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Marko Liker
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-14:45 dvorana B320 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić
kolegij: Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana D3 - seminar, grupa 2
uto 20:00-21:30 dvorana D3 - seminar, grupa 3
čet 18:30-20:00 dvorana D7 - predavanje
čet 20:00-21:30 dvorana D3 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Mirjana Tonković
kolegij: Statistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:45-10:15 dvorana B320 - predavanje
uto 11:00-12:30 dvorana B315 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Mirjana Šagud, Marta Klemenčić
kolegij: Sustavna pedagogija (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:00-12:30 dvorana A227 - seminar, grupa 1
uto 16:15-17:45 dvorana D7 - predavanje
uto 17:45-19:15 dvorana D5 - seminar, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A227 - seminar, grupa 3
sri 14:00-15:30 dvorana A102 - seminar, grupa 4

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31