Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: kolegiji na razini Fakulteta

diplomska nastava, semestar: 2

akademska godina 2023./24.


nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Knorr, Lidija
kolegij: Etika - seminar: Feministička bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Odabrani problemi filozofske logike 2023/24
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Klasić
kolegij: 1968. - uzroci i posljedice
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:00-09:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mate Kapović
kolegij: Akcentologija 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 10:15-11:45 dvorana A113 - predavanje
pet 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivor Karavanić, dr.sc. Nikola Vukosavljević
kolegij: Arheologija neandertalaca i ranih modernih ljudi
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Babić
kolegij: Baština i razvoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 13:15-14:45 dvorana A308 - predavanje
uto 14:45-16:15 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Perušić, Luka
kolegij: Bioetika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:45-11:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak, dr. sc. Vinka Matijević
kolegij: Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:00-12:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Munk
kolegij: Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana A126 - predavanje
sri 15:30-16:15 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Čitanje staroirskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana A216 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko
kolegij: Estetika - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pet 11:00-14:00 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Kos, Marko
kolegij: Etika - seminar: Etika i budućnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 12:30-14:00 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc, Skelac, Ines
kolegij: Filozofija jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 09:30-11:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko, Bogdanić, Luka
kolegij: Filozofija kulture
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 17:00-18:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja – seminar: Ideja sveučilišta
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 13:15-14:45 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Raul Raunić
kolegij: Filozofija politike - seminar: Privatna i javna moralnost
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:45-13:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lino Veljak
kolegij: Filozofija povijesti: Osnovni problemi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 11:00-12:30 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Filozofija znanosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 14:45-16:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Formiranje slavenskih država u srednjoj Europi
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 12:30-14:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Elenmari Pletikos Olof, IZVODILO, NIJE SE
kolegij: Govorničke vrste
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana B320 - seminar
pet 12:30-14:00 dvorana B320 - vježbe, grupa 1
pet 14:00-15:30 dvorana B320 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli, dr. sc. Josip Parat
kolegij: Grčka uporabna keramika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Grčki jezik za arheologe II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: Ninoslav Zubović
kolegij: Grčki tečaj II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
sri 08:00-09:30 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Damir Agičić
kolegij: Hrvatska historiografija 20. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
čet 11:00-12:30 dvorana A202 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Ie. jezični tečaj: staroirski II
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
čet 11:00-11:45 dvorana A113 - predavanje
čet 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Cvetnić, dr. sc. Danko Šourek, dr. sc. Maja Žvorc
kolegij: Ikonografija nakon Tridentskog sabora
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:45-13:15 dvorana A126 - predavanje
uto 13:15-14:00 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Kardaš
kolegij: Indijska filozofija II
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 17:45-19:15 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović
kolegij: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 16:15-17:45 dvorana A113 - predavanje
čet 17:45-18:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Babić
kolegij: Interpretacija baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-14:45 dvorana A308 - predavanje
pon 14:45-15:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić
kolegij: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana A126 - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mihal Brandl
kolegij: Jewish history in Croatia in the 20th century
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 12:30-14:00 dvorana A315 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ida Raffaelli
kolegij: Kognitivni modeli semantičkih promjena
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-10:15 dvorana A113 - predavanje
uto 10:15-11:00 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Janica Tomić
kolegij: Konteksti suvremene skandinavske kinematografije
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić, Karlić, Virna; Bago, Petra
kolegij: Korpusna pragmatika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:45-18:30 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
čet 18:30-19:15 dvorana Knjiznica I.kat - seminar
nastavnici: dr. sc. Trpimir Vedriš
kolegij: Kristijanizacija Rimskog carstva
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-10:15 dvorana A202 - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A202 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica, dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar; dr. sc. Janja Mavrovic Mokos
kolegij: Kultura polja sa žarama
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana FOND2 - seminar
pon 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vjeran Kursar
kolegij: Kulturna povijest Osmanskog Carstva (II)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 13:15-14:00 dvorana A128 - seminar
uto 14:00-15:30 dvorana A128 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević
kolegij: Kulturni turizam
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:45-09:30 dvorana A308 - predavanje
sri 09:30-10:15 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Branka Barčot
kolegij: Lingvokulturologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pet 08:45-10:15 dvorana A118 - predavanje
pet 10:15-11:00 dvorana A118 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Logika - seminar: Logika i programiranje 2023/24
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivica Baković
kolegij: Makedonska književnost i film
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 11:00-11:45 dvorana A302 - predavanje
sri 11:45-12:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Luka Bogdanić
kolegij: Marx i marksističke filozofije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 13:15-14:45 dvorana A106 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivana Latković
kolegij: Međuknjiževna kritika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 12:30-13:15 dvorana A302 - predavanje
sri 13:15-14:00 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Vlasta Erdeljac, Hrvoje Kovač
kolegij: Mentalni leksikon
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:45 dvorana A113 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Davor Lauc
kolegij: Metodologija znanstvenog rada
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 13:15-14:45 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Željka Miklošević
kolegij: Muzejska edukacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-11:45 dvorana A308 - predavanje
uto 11:45-12:30 dvorana A308 - seminar
nastavnici: dr. sc. Sanja Kišiček
kolegij: Nastava s primjenom računala
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
sri 10:15-11:00 dvorana A215 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana A215 - seminar
sri 11:45-12:30 dvorana A215 - vježbe
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki, Polaček Gajer
kolegij: Novogrčki jezik 2
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 12:30-13:15 dvorana A208 - predavanje
pet 13:15-14:00 dvorana A208 - seminar
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 4
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:45-18:30 dvorana A208 - predavanje
uto 18:30-19:15 dvorana A208 - vježbe
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 6
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
pon 17:00-17:45 dvorana A208 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A208 - seminar
nastavnici: mr. sc. Xanthi Zafeiraki
kolegij: Novogrčki jezik 8
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 16:15-17:00 dvorana A208 - predavanje
uto 17:00-17:45 dvorana A208 - seminar
nastavnici: dr. sc. Božo Bekavac
kolegij: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:45-16:15 dvorana Knjiznica I.kat - predavanje
pon 16:15-17:00 dvorana Knjiznica I.kat - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Gračanin
kolegij: Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti: Židovi na istočnom Mediteranu
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-16:15 dvorana A315 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A315 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija - seminar: Odnos subjekt-objekt
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Sunajko, Vigato, Matija
kolegij: Ontologija - seminar: Ontologija percepcije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 14:00-15:30 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Petra Bručić
kolegij: Osnove nizozemskog jezika I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 09:30-11:00 dvorana A311 - seminar
nastavnici: dr. sc. Slađan Turković, Petra Bručić
kolegij: Osnove nizozemskog jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+2
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
pon 11:00-12:30 dvorana A311 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Azra Abadžić Navaey
kolegij: Osnove perzijskog jezika (II)
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-16:15 dvorana A111 - predavanje
čet 16:15-17:00 dvorana A111 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Krešimir Šojat, Matea Filko
kolegij: Ovisnosna gramatika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 15:30-17:00 dvorana A113 - predavanje
sri 17:00-17:45 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Alexander Hoyt
kolegij: Povijesna sociolingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
kolegij: Povijest filozofije - seminar: Njemačka ranoromantičarska filozofija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 11:45-13:15 dvorana A106 - seminar
nastavnici: dr. sc. Gabrijela Kišiček
kolegij: Povijest govorništva
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-10:15 dvorana B320 - predavanje
čet 10:15-11:45 dvorana B320 - seminar
nastavnici: dr. sc. Franko Ćorić, dr. sc. Marko Špikić
kolegij: Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe
pet 08:00-08:45 dvorana D6 - predavanje
pet 08:45-09:30 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić, dr.sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tomislava Lauc
kolegij: Pretraživanje teksta
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 08:00-08:45 dvorana A103 - predavanje
sri 08:45-09:30 dvorana A103 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marko Tadić, Ivana Simeon
kolegij: Prevoditelj i računalo
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-17:45 dvorana Knjiznica I.kat - seminar, grupa 2
pet 12:30-14:00 dvorana A113 - predavanje
pet 14:00-14:45 dvorana Knjiznica I.kat - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Sanja Seljan
kolegij: Računalno potpomognuto prevođenje
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-08:45 dvorana A104 - predavanje
pon 08:45-09:30 dvorana A104 - seminar
pon 09:30-10:15 dvorana A104 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Ranosrednjovjekovna plastika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Martina Sekulić Sović
kolegij: Razvoj i učenje jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-14:45 dvorana A113 - predavanje
uto 14:45-15:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Religioznost u prapovijesti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Rim i njegove provincije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-12:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Vladimir Rezar
kolegij: Rimska književnost carskoga razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
uto 11:45-13:15 dvorana A208 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, dr. sc. Ivana Tomas
kolegij: Samostanska arhitektura Hrvatske
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
sri 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, Čakardić, Ankica; Ježić, Ljudevit Fran; Kardaš, Goran; Sunajko, Goran; Jurić, Hrvoje; Buljan, Ivana; Zagorac, Ivana; Perušić, Luka; Kos, Marko; Skelac, Ines; Tokić, Marko; Vigato, Matija
kolegij: Selected Topics in Philosophy - seminar
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:45-16:15 dvorana A101 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Anita Skelin Horvat, Matea Filko
kolegij: Semantika razumijevanja
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 18:30-20:00 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Davor Krsnik
kolegij: Semiotika reklamne komunikacije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:00-11:45 dvorana A113 - seminar
pet 17:00-18:30 dvorana A113 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Predrag Marković, dr. sc. Ivana Tomas
kolegij: Srednjovjekovna umjetnost i politika
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
čet 11:00-11:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Virna Karlić
kolegij: Srpski jezik: jezik-kultura-društvo
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 17:00-17:45 dvorana A302 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A302 - seminar
nastavnici: dr. sc. Miljenko Jurković, Filip Lovrić
kolegij: Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A126 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mihal Brandl
kolegij: Teaching about the Shoah
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
sri 09:30-11:00 dvorana A123 - predavanje
nastavnici: Voljena Marić
kolegij: Tečaj latinskoga jezika II
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pon 09:30-11:00 dvorana F316 - seminar, grupa 1
pet 09:30-11:00 dvorana A208 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Jasna Galjer, Luja Šimunović
kolegij: Teorija umjetničke kritike
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 09:30-11:00 dvorana A126 - predavanje
uto 11:00-11:45 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Martin Previšić, Branđolica, Tomislav
kolegij: Tranzicija iz socijalizma u demokraciju: Hrvatska 1980.-2000.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 17:00-18:30 dvorana A001 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ana Pavlović
kolegij: Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Jurić, Perušić, Luka
kolegij: Uvod u filozofiju II / Uvod u filozofiju II - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-14:00 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marko Tokić
kolegij: Uvod u filozofiju II / Uvod u filozofiju II - opći predmet
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-12:30 dvorana A101 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ranko Matasović, Polančec, Jurica
kolegij: Uvod u tipologiju
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A113 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Danko Šourek
kolegij: Zagrebačka umjetnička baština XVI.-XVIII. stoljeća
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 10:15-11:45 dvorana A126 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zlatko Jurić, dr. sc. Višnja Bralić
kolegij: Zaštita pokretne baštine
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 1
izvan Fakulteta dvorana izvan FF - vježbe, grupa 2
sri 17:00-17:45 dvorana A126 - predavanje
sri 17:45-18:30 dvorana A126 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marin Andrijašević
kolegij: Značenja u jeziku
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 13:15-14:45 dvorana A113 - predavanje
sri 14:45-15:30 dvorana A113 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mislava Bertoša, Davor Krsnik
kolegij: Znakovi u društvu
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:45-12:30 dvorana A113 - seminar
pet 14:00-15:30 dvorana A113 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2024-02-19 13:07:08