Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Centar za obrazovanje nastavnika

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Sanja Jurić, Klemenčić
kolegij: Didaktika (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 12:30-14:00 dvorana A227 - seminar, grupa 2
pon 14:00-15:30 dvorana A229 - seminar, grupa 3
pon 15:30-17:00 dvorana A229 - seminar, grupa 4
uto 08:00-09:30 dvorana D7 - predavanje
uto 09:30-11:00 dvorana A227 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Ivana Zagorac
kolegij: Filozofija odgoja opći
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
čet 17:00-18:30 dvorana D3 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, Gabrijela Kišiček
kolegij: Govorništvo za nastavnike (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 0+1+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 08:00-08:45 dvorana A123 - seminar
pon 08:45-09:30 dvorana A123 - vježbe, grupa 1
pon 09:30-10:15 dvorana A123 - vježbe, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Bernardina Petrović, Kristian Lewis
kolegij: Hrvatski jezik za nastavnike (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
uto 15:30-16:15 dvorana D5 - predavanje
uto 16:15-17:00 dvorana D5 - seminar, grupa 1
uto 17:00-17:45 dvorana D5 - seminar, grupa 2
nastavnici: dr. sc. Krešimir Pavlina, Pavlina, Krešimir; Ivanjko, Tomislav
kolegij: Informacijske tehnologije u obrazovanju
predavanja + seminara + vježbi: 1+0+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 09:30-10:15 dvorana A212A - predavanje
pon 10:15-11:00 dvorana A212A - vježbe, grupa 1
pon 11:00-11:45 dvorana A212A - vježbe, grupa 2
pon 11:45-12:30 dvorana A212A - vježbe, grupa 3
nastavnici: dr. sc. Mirjana Šagud, Klemenčić, Marta
kolegij: Pedagogija (INTEG: POV-GEO)
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
uto 12:30-14:00 dvorana A227 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana A227 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandra Huić
kolegij: Psihologija (INTEG: POV-GEO)
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 8
čet 12:30-14:00 dvorana A216 - predavanje
čet 14:00-15:30 dvorana A216 - seminar
nastavnici: dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić
kolegij: Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 18:30-20:00 dvorana D3 - seminar, grupa 2
uto 20:00-21:30 dvorana D3 - seminar, grupa 3
čet 18:30-20:00 dvorana D7 - predavanje
čet 20:00-21:30 dvorana D3 - seminar, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Nina Pavlin Bernardić
kolegij: Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pet 12:30-14:00 dvorana A209 - predavanje
pet 14:00-15:30 dvorana A209 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirjana Šagud, Marta Klemenčić
kolegij: Sustavna pedagogija (NM)
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 11:00-12:30 dvorana A227 - seminar, grupa 1
uto 16:15-17:45 dvorana D7 - predavanje
uto 17:45-19:15 dvorana D5 - seminar, grupa 2
sri 08:00-09:30 dvorana A227 - seminar, grupa 3
sri 14:00-15:30 dvorana A102 - seminar, grupa 4

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31