Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Češki: prevoditeljsko-kulturološki smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Matija Ivačić
kolegij: Moderno češko društvo
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 14:00-14:45 dvorana A124 - predavanje
čet 14:45-15:30 dvorana A124 - seminar
nastavnici: dr. sc. Suzana Kos
kolegij: Božena Němcová - geneza simbola nacionalne kulture
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 12:30-13:15 dvorana A312 - predavanje
pon 13:15-14:00 dvorana A312 - seminar
nastavnici: dr. sc. Petar Vuković
kolegij: Češka stilistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 11:00-11:45 dvorana A312 - predavanje
pon 11:45-12:30 dvorana A312 - seminar
nastavnici: Slavomira Ribarova
kolegij: Češke jezične vježbe I.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
sri 14:00-15:30 dvorana A118 - vježbe
pet 14:45-16:15 dvorana A118 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Katica Ivanković
kolegij: Češki prijevodni seminar I
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 17:00-18:30 dvorana A215 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31