Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Češki: nastavnički smjer - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: Alen Novosad, Zdenka Kohoutková
kolegij: Češke jezične vježbe III.
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A312 - vježbe
pet 08:00-09:30 dvorana A118 - vježbe
nastavnici: Slavomira Ribarova
kolegij: Češki prijevodni seminar III
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
pet 09:30-11:00 dvorana A118 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, Marina Jajić Novogradec
kolegij: Glotodidaktika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 11:00-12:30 dvorana A205 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, Marina Jajić Novogradec
kolegij: Usvajanje stranoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pet 12:30-14:00 dvorana A312 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31