Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Arheologija: smjer srednjovjekovna arheologija - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Germani u Panoniji
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Predromanička i ranoromanička arhitektura
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 09:30-11:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana FOND1 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31