Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Arheologija: smjer prapovijesna arheologija - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Arheologija eneolitika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica
kolegij: Istočni halštatski krug
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:00-15:30 dvorana FOND2 - predavanje
pon 15:30-17:00 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ivor Karavanić
kolegij: Počeci simbolike i umjetnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A018 - seminar
čet 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31