Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Arheologija: smjer prapovijesna arheologija - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Arheologija neolitika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivor Karavanić
kolegij: Litička analiza
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31