Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Arheologija: smjer antička arheologija - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Helena Tomas
kolegij: Egejska arheologija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Helena Tomas, dr. sc. Ana Pavlović; dr. sc. Josip Parat
kolegij: Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 08:00-09:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Dino Demicheli
kolegij: Rimska klasična arheologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:00-12:30 dvorana FOND1 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31