Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet




raspored nastave

studijska grupa: Arheologija: smjer srednjovjekovna arheologija - jednopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Ivana Škiljan
kolegij: Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 17:00-20:00 dvorana A215 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin
kolegij: Materijali i tehnologije u arheologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 15:30-17:00 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec
kolegij: Središnja mjesta i njihova periferija u srednjem i novom vijeku
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Krešimir Filipec, dr. sc. Ivana Škiljan
kolegij: Srednjovjekovna keramika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 15:30-17:00 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Mirja Jarak
kolegij: Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31