Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Arheologija: smjer prapovijesna arheologija - jednopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Arheologija eneolitika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 11:00-12:30 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 17:00-20:00 dvorana A215 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica
kolegij: Istočni halštatski krug
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 14:00-15:30 dvorana FOND2 - predavanje
pon 15:30-17:00 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Hrvoje Potrebica
kolegij: Latenska kultura u Hrvatskoj
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
pon 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje
pon 11:00-12:30 dvorana A018 - seminar
nastavnici: dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin
kolegij: Materijali i tehnologije u arheologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivor Karavanić
kolegij: Počeci simbolike i umjetnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana A018 - seminar
čet 12:30-14:00 dvorana FOND2 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31