Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Arheologija: smjer prapovijesna arheologija - jednopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Mario Šlaus
kolegij: Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 15:30-17:00 dvorana FOND1 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Arheologija neolitika
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 14:00-15:30 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Ina Miloglav, dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Arheološki praktikum - kvantitativna obrada podataka
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+4
izborni kolegij, ECTS bodova: 2
sri 17:00-20:00 dvorana A215 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin
kolegij: Eksperimentalna arheologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:00-08:45 dvorana FOND2 - seminar
uto 11:45-13:15 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Marcel Burić
kolegij: Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Ivor Karavanić
kolegij: Litička analiza
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Janja Mavrović Mokos
kolegij: Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
pon 12:30-14:00 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak, dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin
kolegij: Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 08:45-10:15 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
kolegij: Teorijska arheologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 09:30-11:00 dvorana FOND2 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31