Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Arheologija: smjer antička arheologija - jednopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Vinka Matijević; dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Danijela Roksandić Vukadin
kolegij: Materijali i tehnologije u arheologiji
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 08:00-09:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Domagoj Tončinić; dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Ranokršćanska arheologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
sri 11:00-12:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iva Kaić
kolegij: Rimska provincijska arheologija 1
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 14:00-15:30 dvorana FOND2 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Iva Kaić;dr. sc. Vinka Matijević; dr. sc. Mirna Cvetko
kolegij: Rimska provincijska arheologija 2
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 10:15-11:45 dvorana FOND2 - predavanje
uto 13:15-14:45 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Domagoj Tončinić, dr. sc. Zrinka Šimić Kanaet
kolegij: Rimska provincijska keramika
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 3
sri 14:00-15:30 dvorana A018 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Iva Kaić, dr. sc. Iva Kaić; dr. sc. Vinka Matijević; dr.sc. Domagoj Tončinić
kolegij: Seminar iz kasnoantičke arheologije
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:45-16:15 dvorana FOND2 - seminar
nastavnici: dr. sc. Iva Kaić, dr. sc. Iva Kaić; dr. sc. Vinka Matijević
kolegij: Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
čet 17:00-18:30 dvorana FOND1 - predavanje

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31