Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Antropologija - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ivona Grgurinović
kolegij: Antropologija nasilja i sukoba
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Pavel Šantek
kolegij: Antropologija sporta
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana A125 - predavanje
uto 18:30-20:00 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Polšek
kolegij: Etika i antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 1+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
pon 18:30-19:15 dvorana A112 - predavanje
pon 19:15-20:00 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Zdravka Hincak
kolegij: Forenzična antropologija - analiza trauma i osobna biologija
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+1
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
čet 16:15-17:45 dvorana A018 - seminar
čet 17:45-18:30 dvorana A018 - vježbe
nastavnici: dr. sc. Ana Butković
kolegij: Međukulturalna istraživanja kognitivnih sposobnosti
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 3
uto 08:45-10:15 dvorana A125 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Duško Petrović
kolegij: Politička antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 12:30-14:00 dvorana A125 - predavanje
pon 14:00-14:45 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Darko Polšek
kolegij: Sociologija kulture I
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 6
uto 08:00-09:30 dvorana A112 - predavanje
uto 09:30-11:00 dvorana A112 - seminar
nastavnici: Valentina Gulin Zrnić
kolegij: Urbana antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:00-18:30 dvorana A106 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31