Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Antropologija - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Ivona Grgurinović
kolegij: Antropologija nasilja i sukoba
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pet 09:30-11:00 dvorana A106 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A001 - seminar
nastavnici: dr. sc. Goran Pavel Šantek
kolegij: Antropologija sporta
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-18:30 dvorana A125 - predavanje
uto 18:30-20:00 dvorana A125 - seminar
nastavnici: dr. sc. Tibor Komar
kolegij: Kultura i identitet
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
pon 16:15-17:45 dvorana A112 - predavanje
pon 17:45-18:30 dvorana A112 - seminar
nastavnici: dr. sc. Duško Petrović
kolegij: Suvremene antropološke teorije
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 4
pon 14:45-16:15 dvorana A125 - predavanje
nastavnici: Valentina Gulin Zrnić
kolegij: Urbana antropologija
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 17:00-18:30 dvorana A106 - predavanje
sri 18:30-20:00 dvorana A106 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31