Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Anglistika: smjer prevoditeljstvo - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Anita Peti Stantić, dr. sc. Anita Peti Stantić; dr.sc. Ivana Bašić
kolegij: Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
čet 08:45-10:15 dvorana A123 - predavanje
pet 15:30-17:00 dvorana D1 - seminar
nastavnici: dr. sc. Snježana Veselica Majhut
kolegij: Prevođenje i interkulturna komunikacija
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 17:00-17:45 dvorana A123 - predavanje
uto 17:45-19:15 dvorana A123 - seminar
nastavnici: dr.sc. Ivana Bašić, dr. sc. Anda Bukvić Pažin
kolegij: Prevođenje znanstvenih tekstova
predavanja + seminara + vježbi: 0+2+2
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
uto 11:45-13:15 dvorana D5 - vježbe, grupa 2
uto 13:15-14:45 dvorana A216 - seminar, grupa 1
čet 14:00-15:30 dvorana A104 - seminar, grupa 2
čet 15:30-17:00 dvorana A104 - vježbe, grupa 1
nastavnici: dr. sc. Nataša Pavlović, dr. sc. Snježana Veselica Majhut
kolegij: Teorija prevođenja
predavanja + seminara + vježbi: 3+1+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 6
uto 14:45-16:15 dvorana A105 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana A123 - predavanje
čet 13:15-14:00 dvorana A123 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31