Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Anglistika: smjer lingvistika - dvopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 3

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Višnja Josipović-Smojver
kolegij: Engleski širom svijeta
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 14:45-16:15 dvorana A123 - predavanje
pet 11:00-12:30 dvorana A219 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, dr. sc. Marina Grubišić
kolegij: Pragmalingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
uto 13:15-14:00 dvorana D2 - predavanje
uto 14:00-14:45 dvorana D2 - seminar
čet 11:00-11:45 dvorana D6 - seminar
nastavnici: dr. sc. Irena Zovko Dinković
kolegij: Psiholingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 4+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 09:30-11:00 dvorana D1 - predavanje
čet 13:15-14:45 dvorana D5 - predavanje
nastavnici: dr. sc. Irena Zovko Dinković
kolegij: Sintaktičke teorije
predavanja + seminara + vježbi: 2+1+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
sri 12:30-14:00 dvorana D4 - predavanje
čet 12:30-13:15 dvorana D5 - seminar
nastavnici: dr. sc. Anđel Starčević
kolegij: Sociolingvistika
predavanja + seminara + vježbi: 2+2+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 5
pon 11:45-13:15 dvorana A216 - predavanje
pon 14:00-15:30 dvorana A123 - seminar

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31