Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
raspored nastave

studijska grupa: Anglistika: nastavnički smjer - jednopredmetni studij

diplomska nastava, semestar: 1

akademska godina 2022./23.


nastavnici: dr. sc. Renata Geld, dr. sc. Stela Letica Krevelj
kolegij: Glotodidaktika
predavanja + seminara + vježbi: 1+2+0
obavezan kolegij, ECTS bodova: 5
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - seminar
nastavnici: dr. sc. Renata Geld
kolegij: Jezik i kognicija: od teorije do primjene
predavanja + seminara + vježbi: 2+0+0
izborni kolegij, ECTS bodova: 4
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - predavanje
nastavnici: dr. sc. Renata Geld, Jasenka Čengić
kolegij: Praksa 1
predavanja + seminara + vježbi: 0+0+1
obavezan kolegij, ECTS bodova: 2
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe, grupa 1
nije se izvodilo dvorana nije se izvodilo - vježbe, grupa 2

obrada: Služba za informatiku
vrijeme obrade: 2022-10-13 08:41:31