Obrana doktorata kandidatkinje Martine Hranj

29. svibnja 2020. u 11.00h

u dvorani A101 Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Za prijavu na online TEAMS sastanak kliknite ovdje.


Opće upute za održavanje online predavanja pogledajte ovdje.