Upis u grupe TZK

za kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura

 

 

Upisi u grupe kinezioloških aktivnosti za ljetni semestar 2016/17. ak. godine su završeni.

Za sva pitanja u vezi nastave na predmetu Tjelesna i zadravstvena kultura
obratite se predmetnim nastavnicima.